کمترین: 
5466.7
بیشترین: 
5466.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5466.7
زمان: 
12/18 09:20
قیمت پوند امروز 18 اسفند 1397
قیمت پونددر تاریخ 18 اسفند 1397 , 5466.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 09:20","price":5466.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398