کمترین: 
4719.2
بیشترین: 
4719.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4719.2
زمان: 
12/18 09:20
قیمت یورو امروز 18 اسفند 1397
قیمت یورودر تاریخ 18 اسفند 1397 , 4719.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 09:20","price":4719.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398