کمترین: 
1298.38
بیشترین: 
1300.24
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1298.38
زمان: 
12/18 03:30
قیمت اونس طلا امروز 18 اسفند 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 18 اسفند 1397 , 1298.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 00:30","price":1300.24},{"date":"1397/12/18 03:30","price":1298.38}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398