کمترین: 
2.861
بیشترین: 
2.864
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.864
زمان: 
12/18 01:08
قیمت گاز طبیعی امروز 18 اسفند 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 18 اسفند 1397 , 2.864 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 00:08","price":2.862},{"date":"1397/12/18 00:32","price":2.861},{"date":"1397/12/18 01:08","price":2.864}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398