کمترین: 
65.69
بیشترین: 
65.81
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.69
زمان: 
12/18 01:08
قیمت نفت برنت امروز 18 اسفند 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 18 اسفند 1397 , 65.69 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 00:08","price":65.77},{"date":"1397/12/18 00:32","price":65.81},{"date":"1397/12/18 01:08","price":65.69}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398