کمترین: 
138.57
بیشترین: 
140.26
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
138.83
زمان: 
12/17 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 17 اسفند 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 17 اسفند 1397 , 138.83 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/17 00:30","price":139.5},{"date":"1397/12/17 01:00","price":139.7},{"date":"1397/12/17 03:30","price":140.26},{"date":"1397/12/17 04:00","price":139.28},{"date":"1397/12/17 06:30","price":138.84},{"date":"1397/12/17 07:00","price":138.86},{"date":"1397/12/17 09:30","price":138.57},{"date":"1397/12/17 10:00","price":138.72},{"date":"1397/12/17 12:30","price":139},{"date":"1397/12/17 15:30","price":138.95},{"date":"1397/12/17 16:00","price":138.76},{"date":"1397/12/17 18:30","price":139.35},{"date":"1397/12/17 19:00","price":139.18},{"date":"1397/12/17 21:30","price":138.65},{"date":"1397/12/17 22:00","price":138.83}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398