کمترین: 
3960.4
بیشترین: 
3997.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3997.9
زمان: 
12/17 22:00
قیمت بیت کوین امروز 17 اسفند 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 17 اسفند 1397 , 3997.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/17 00:30","price":3969.4},{"date":"1397/12/17 01:00","price":3976.2},{"date":"1397/12/17 03:30","price":3965},{"date":"1397/12/17 04:00","price":3964.2},{"date":"1397/12/17 06:30","price":3960.4},{"date":"1397/12/17 07:00","price":3965.5},{"date":"1397/12/17 09:30","price":3970.7},{"date":"1397/12/17 10:00","price":3982.3},{"date":"1397/12/17 12:30","price":3976.2},{"date":"1397/12/17 13:00","price":3969.4},{"date":"1397/12/17 15:30","price":3986.7},{"date":"1397/12/17 16:00","price":3976.5},{"date":"1397/12/17 18:30","price":3980},{"date":"1397/12/17 19:00","price":3992},{"date":"1397/12/17 21:30","price":3987.2},{"date":"1397/12/17 22:00","price":3997.9}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398