پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.7432
بیشترین: 
1.8005
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8005
زمان: 
12/17 23:32
قیمت بنزین امروز 17 اسفند 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 17 اسفند 1397 , 1.8005 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/17 00:08","price":1.798},{"date":"1397/12/17 00:32","price":1.7975},{"date":"1397/12/17 01:08","price":1.797},{"date":"1397/12/17 02:08","price":1.7945},{"date":"1397/12/17 03:32","price":1.7935},{"date":"1397/12/17 04:08","price":1.7895},{"date":"1397/12/17 04:32","price":1.791},{"date":"1397/12/17 05:08","price":1.7915},{"date":"1397/12/17 05:32","price":1.7905},{"date":"1397/12/17 07:08","price":1.7901},{"date":"1397/12/17 07:32","price":1.7895},{"date":"1397/12/17 08:08","price":1.789},{"date":"1397/12/17 08:32","price":1.7885},{"date":"1397/12/17 09:08","price":1.7875},{"date":"1397/12/17 09:32","price":1.7895},{"date":"1397/12/17 10:08","price":1.7905},{"date":"1397/12/17 10:32","price":1.7874},{"date":"1397/12/17 11:08","price":1.7845},{"date":"1397/12/17 11:32","price":1.7825},{"date":"1397/12/17 12:08","price":1.7806},{"date":"1397/12/17 13:08","price":1.7773},{"date":"1397/12/17 13:32","price":1.776},{"date":"1397/12/17 14:08","price":1.7685},{"date":"1397/12/17 15:08","price":1.7675},{"date":"1397/12/17 15:32","price":1.7665},{"date":"1397/12/17 16:08","price":1.7697},{"date":"1397/12/17 16:32","price":1.768},{"date":"1397/12/17 17:08","price":1.7634},{"date":"1397/12/17 18:08","price":1.75},{"date":"1397/12/17 18:32","price":1.7432},{"date":"1397/12/17 19:08","price":1.746},{"date":"1397/12/17 20:08","price":1.7565},{"date":"1397/12/17 20:32","price":1.7522},{"date":"1397/12/17 21:08","price":1.7625},{"date":"1397/12/17 21:32","price":1.7735},{"date":"1397/12/17 22:08","price":1.7805},{"date":"1397/12/17 22:32","price":1.7855},{"date":"1397/12/17 23:08","price":1.7937},{"date":"1397/12/17 23:32","price":1.8005}
بروزرسانی در تاریخ 03 تیر 1398