کمترین: 
2499000
بیشترین: 
2499000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2499000
زمان: 
12/16 12:42
قیمت نیم سکه امروز 16 اسفند 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 16 اسفند 1397 , 2499000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 12:42","price":2499000}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398