کمترین: 
4465000
بیشترین: 
4535000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4475000
زمان: 
12/16 15:00
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 16 اسفند 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 16 اسفند 1397 , 4475000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 11:18","price":4535000},{"date":"1397/12/16 11:30","price":4515000},{"date":"1397/12/16 11:36","price":4535000},{"date":"1397/12/16 11:48","price":4525000},{"date":"1397/12/16 11:54","price":4515000},{"date":"1397/12/16 12:00","price":4505000},{"date":"1397/12/16 12:06","price":4495000},{"date":"1397/12/16 12:12","price":4505000},{"date":"1397/12/16 12:18","price":4495000},{"date":"1397/12/16 12:42","price":4505000},{"date":"1397/12/16 12:54","price":4495000},{"date":"1397/12/16 13:06","price":4485000},{"date":"1397/12/16 13:18","price":4475000},{"date":"1397/12/16 13:30","price":4465000},{"date":"1397/12/16 13:36","price":4475000},{"date":"1397/12/16 13:42","price":4485000},{"date":"1397/12/16 13:48","price":4475000},{"date":"1397/12/16 14:06","price":4485000},{"date":"1397/12/16 14:18","price":4475000},{"date":"1397/12/16 14:30","price":4485000},{"date":"1397/12/16 14:42","price":4475000},{"date":"1397/12/16 14:54","price":4465000},{"date":"1397/12/16 15:00","price":4475000}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398