کمترین: 
404300
بیشترین: 
409600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
406100
زمان: 
12/16 14:45
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 16 اسفند 1397
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 16 اسفند 1397 , 406100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 11:15","price":408200},{"date":"1397/12/16 11:20","price":409300},{"date":"1397/12/16 11:25","price":408400},{"date":"1397/12/16 11:30","price":408900},{"date":"1397/12/16 11:35","price":409300},{"date":"1397/12/16 11:45","price":409600},{"date":"1397/12/16 11:50","price":408900},{"date":"1397/12/16 11:55","price":407700},{"date":"1397/12/16 12:00","price":407100},{"date":"1397/12/16 12:05","price":406600},{"date":"1397/12/16 12:10","price":406100},{"date":"1397/12/16 12:15","price":407100},{"date":"1397/12/16 12:30","price":406100},{"date":"1397/12/16 12:35","price":405900},{"date":"1397/12/16 12:40","price":405500},{"date":"1397/12/16 12:45","price":405200},{"date":"1397/12/16 12:50","price":406100},{"date":"1397/12/16 12:55","price":405700},{"date":"1397/12/16 13:05","price":405500},{"date":"1397/12/16 13:10","price":404300},{"date":"1397/12/16 13:15","price":404800},{"date":"1397/12/16 13:25","price":404600},{"date":"1397/12/16 13:30","price":404800},{"date":"1397/12/16 13:35","price":404600},{"date":"1397/12/16 13:40","price":404800},{"date":"1397/12/16 13:45","price":405200},{"date":"1397/12/16 13:55","price":405900},{"date":"1397/12/16 14:10","price":407300},{"date":"1397/12/16 14:20","price":406400},{"date":"1397/12/16 14:25","price":406600},{"date":"1397/12/16 14:45","price":406100}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398