پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1746900
بیشترین: 
1755400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1754300
زمان: 
12/16 15:10
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 16 اسفند 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 16 اسفند 1397 , 1754300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 11:15","price":1751800},{"date":"1397/12/16 11:20","price":1750700},{"date":"1397/12/16 11:25","price":1750500},{"date":"1397/12/16 11:30","price":1749900},{"date":"1397/12/16 11:35","price":1750200},{"date":"1397/12/16 11:40","price":1746900},{"date":"1397/12/16 11:45","price":1748400},{"date":"1397/12/16 11:50","price":1747700},{"date":"1397/12/16 11:55","price":1748100},{"date":"1397/12/16 12:00","price":1751200},{"date":"1397/12/16 12:05","price":1750200},{"date":"1397/12/16 12:10","price":1751300},{"date":"1397/12/16 12:15","price":1751500},{"date":"1397/12/16 12:20","price":1753200},{"date":"1397/12/16 12:25","price":1753900},{"date":"1397/12/16 12:30","price":1753000},{"date":"1397/12/16 12:35","price":1752200},{"date":"1397/12/16 12:40","price":1753500},{"date":"1397/12/16 12:45","price":1751800},{"date":"1397/12/16 12:50","price":1753400},{"date":"1397/12/16 12:55","price":1754100},{"date":"1397/12/16 13:00","price":1751700},{"date":"1397/12/16 13:05","price":1753800},{"date":"1397/12/16 13:10","price":1753000},{"date":"1397/12/16 13:15","price":1752900},{"date":"1397/12/16 13:20","price":1752600},{"date":"1397/12/16 13:25","price":1753800},{"date":"1397/12/16 13:30","price":1753700},{"date":"1397/12/16 13:35","price":1753600},{"date":"1397/12/16 13:40","price":1754400},{"date":"1397/12/16 13:45","price":1752500},{"date":"1397/12/16 13:50","price":1752200},{"date":"1397/12/16 13:55","price":1750800},{"date":"1397/12/16 14:00","price":1753200},{"date":"1397/12/16 14:05","price":1753400},{"date":"1397/12/16 14:10","price":1751500},{"date":"1397/12/16 14:20","price":1752500},{"date":"1397/12/16 14:25","price":1751700},{"date":"1397/12/16 14:30","price":1753000},{"date":"1397/12/16 14:35","price":1752200},{"date":"1397/12/16 14:45","price":1755400},{"date":"1397/12/16 14:50","price":1755000},{"date":"1397/12/16 15:00","price":1753700},{"date":"1397/12/16 15:05","price":1755000},{"date":"1397/12/16 15:10","price":1754300}
بروزرسانی در تاریخ 28 تیر 1398