کمترین: 
546380
بیشترین: 
553460
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
548840
زمان: 
12/16 14:45
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 16 اسفند 1397
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 16 اسفند 1397 , 548840 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 11:15","price":551610},{"date":"1397/12/16 11:20","price":553150},{"date":"1397/12/16 11:25","price":551920},{"date":"1397/12/16 11:30","price":552530},{"date":"1397/12/16 11:35","price":553150},{"date":"1397/12/16 11:45","price":553460},{"date":"1397/12/16 11:50","price":552530},{"date":"1397/12/16 11:55","price":550990},{"date":"1397/12/16 12:00","price":550070},{"date":"1397/12/16 12:05","price":549460},{"date":"1397/12/16 12:10","price":548840},{"date":"1397/12/16 12:15","price":550070},{"date":"1397/12/16 12:30","price":548840},{"date":"1397/12/16 12:35","price":548530},{"date":"1397/12/16 12:40","price":547920},{"date":"1397/12/16 12:45","price":547610},{"date":"1397/12/16 12:50","price":548840},{"date":"1397/12/16 12:55","price":548220},{"date":"1397/12/16 13:05","price":547920},{"date":"1397/12/16 13:10","price":546380},{"date":"1397/12/16 13:15","price":546990},{"date":"1397/12/16 13:25","price":546680},{"date":"1397/12/16 13:30","price":546990},{"date":"1397/12/16 13:35","price":546680},{"date":"1397/12/16 13:40","price":546990},{"date":"1397/12/16 13:45","price":547610},{"date":"1397/12/16 13:55","price":548530},{"date":"1397/12/16 14:10","price":550380},{"date":"1397/12/16 14:20","price":549150},{"date":"1397/12/16 14:25","price":549460},{"date":"1397/12/16 14:45","price":548840}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398