کمترین: 
860.2
بیشترین: 
860.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
860.2
زمان: 
12/16 09:20
قیمت درام ارمنستان امروز 16 اسفند 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 16 اسفند 1397 , 860.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 09:20","price":860.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398