کمترین: 
2475.8
بیشترین: 
2475.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2475.8
زمان: 
12/16 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 16 اسفند 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 16 اسفند 1397 , 2475.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 09:20","price":2475.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398