کمترین: 
63.8
بیشترین: 
63.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.8
زمان: 
12/16 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 16 اسفند 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 16 اسفند 1397 , 63.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 09:20","price":63.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398