کمترین: 
13171.4
بیشترین: 
13171.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13171.4
زمان: 
12/16 09:20
قیمت بات تایلند امروز 16 اسفند 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 16 اسفند 1397 , 13171.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 09:20","price":13171.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398