کمترین: 
3095.9
بیشترین: 
3095.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3095.9
زمان: 
12/16 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 16 اسفند 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 16 اسفند 1397 , 3095.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 09:20","price":3095.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398