کمترین: 
352.4
بیشترین: 
352.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
352.4
زمان: 
12/16 09:20
قیمت دینار عراق امروز 16 اسفند 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 16 اسفند 1397 , 352.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 09:20","price":352.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398