کمترین: 
13815
بیشترین: 
13815
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13815
زمان: 
12/16 09:20
قیمت دینار کویت امروز 16 اسفند 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 16 اسفند 1397 , 13815 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 09:20","price":13815}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398