کمترین: 
485
بیشترین: 
485
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
485
زمان: 
12/16 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 16 اسفند 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 16 اسفند 1397 , 485 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 09:20","price":485}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398