کمترین: 
3124.5
بیشترین: 
3124.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3124.5
زمان: 
12/16 09:20
قیمت دلار کانادا امروز 16 اسفند 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 16 اسفند 1397 , 3124.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 09:20","price":3124.5}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398