کمترین: 
5534.7
بیشترین: 
5534.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5534.7
زمان: 
12/16 09:20
قیمت پوند امروز 16 اسفند 1397
قیمت پونددر تاریخ 16 اسفند 1397 , 5534.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 09:20","price":5534.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398