کمترین: 
4748.2
بیشترین: 
4748.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4748.2
زمان: 
12/16 09:20
قیمت یورو امروز 16 اسفند 1397
قیمت یورودر تاریخ 16 اسفند 1397 , 4748.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 09:20","price":4748.2}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398