پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
614.75
بیشترین: 
628.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
616.38
زمان: 
12/16 23:08
قیمت گازوئیل امروز 16 اسفند 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 16 اسفند 1397 , 616.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 01:08","price":621.63},{"date":"1397/12/16 01:32","price":621.38},{"date":"1397/12/16 05:08","price":621.75},{"date":"1397/12/16 05:32","price":622.63},{"date":"1397/12/16 06:08","price":623.75},{"date":"1397/12/16 06:32","price":623.5},{"date":"1397/12/16 07:08","price":623.88},{"date":"1397/12/16 07:32","price":623.13},{"date":"1397/12/16 08:08","price":623},{"date":"1397/12/16 08:32","price":623.13},{"date":"1397/12/16 09:08","price":622.88},{"date":"1397/12/16 09:32","price":623},{"date":"1397/12/16 10:08","price":622.75},{"date":"1397/12/16 10:32","price":622.38},{"date":"1397/12/16 11:08","price":623.88},{"date":"1397/12/16 11:32","price":622.38},{"date":"1397/12/16 12:08","price":623.5},{"date":"1397/12/16 12:32","price":624.13},{"date":"1397/12/16 13:08","price":625.63},{"date":"1397/12/16 13:32","price":626.63},{"date":"1397/12/16 14:08","price":625.75},{"date":"1397/12/16 14:32","price":626.38},{"date":"1397/12/16 15:08","price":626.63},{"date":"1397/12/16 15:32","price":628.25},{"date":"1397/12/16 16:08","price":627.63},{"date":"1397/12/16 16:32","price":627.5},{"date":"1397/12/16 17:08","price":622.38},{"date":"1397/12/16 17:32","price":620.63},{"date":"1397/12/16 18:08","price":618.63},{"date":"1397/12/16 18:32","price":615.63},{"date":"1397/12/16 19:08","price":614.75},{"date":"1397/12/16 19:32","price":617.38},{"date":"1397/12/16 20:08","price":615.13},{"date":"1397/12/16 20:32","price":617.88},{"date":"1397/12/16 21:08","price":617.38},{"date":"1397/12/16 21:32","price":618.63},{"date":"1397/12/16 22:08","price":616.63},{"date":"1397/12/16 22:32","price":616.88},{"date":"1397/12/16 23:08","price":616.38}
بروزرسانی در تاریخ 29 خرداد 1398