کمترین: 
138.5
بیشترین: 
141
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
139.65
زمان: 
12/16 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 16 اسفند 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 16 اسفند 1397 , 139.65 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 00:30","price":138.94},{"date":"1397/12/16 01:00","price":139.24},{"date":"1397/12/16 03:30","price":139.6},{"date":"1397/12/16 04:00","price":139.74},{"date":"1397/12/16 06:30","price":140.54},{"date":"1397/12/16 07:00","price":140.59},{"date":"1397/12/16 09:30","price":141},{"date":"1397/12/16 10:00","price":139.8},{"date":"1397/12/16 12:30","price":139.89},{"date":"1397/12/16 13:00","price":139.05},{"date":"1397/12/16 15:30","price":138.5},{"date":"1397/12/16 16:00","price":139.15},{"date":"1397/12/16 18:30","price":139.44},{"date":"1397/12/16 19:00","price":139.87},{"date":"1397/12/16 21:30","price":140},{"date":"1397/12/16 22:00","price":139.65}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398