کمترین: 
3946.5
بیشترین: 
3986.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3962.2
زمان: 
12/16 22:00
قیمت بیت کوین امروز 16 اسفند 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 16 اسفند 1397 , 3962.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 00:30","price":3946.6},{"date":"1397/12/16 01:00","price":3946.5},{"date":"1397/12/16 03:30","price":3954.5},{"date":"1397/12/16 04:00","price":3951.5},{"date":"1397/12/16 06:30","price":3972.9},{"date":"1397/12/16 07:00","price":3962.1},{"date":"1397/12/16 09:30","price":3986.4},{"date":"1397/12/16 10:00","price":3964.7},{"date":"1397/12/16 12:30","price":3963.8},{"date":"1397/12/16 13:00","price":3947.7},{"date":"1397/12/16 15:30","price":3948.2},{"date":"1397/12/16 16:00","price":3953.5},{"date":"1397/12/16 18:30","price":3962.5},{"date":"1397/12/16 19:00","price":3975},{"date":"1397/12/16 21:30","price":3973.9},{"date":"1397/12/16 22:00","price":3962.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398