کمترین: 
1282.64
بیشترین: 
1287.31
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1286.08
زمان: 
12/16 14:30
قیمت اونس طلا امروز 16 اسفند 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 16 اسفند 1397 , 1286.08 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 00:30","price":1287.16},{"date":"1397/12/16 03:30","price":1287.31},{"date":"1397/12/16 06:30","price":1286.93},{"date":"1397/12/16 09:30","price":1285.30},{"date":"1397/12/16 10:00","price":1284.60},{"date":"1397/12/16 10:30","price":1284.66},{"date":"1397/12/16 11:00","price":1284.83},{"date":"1397/12/16 11:30","price":1284.62},{"date":"1397/12/16 12:00","price":1282.64},{"date":"1397/12/16 12:30","price":1285.86},{"date":"1397/12/16 13:00","price":1286.47},{"date":"1397/12/16 13:30","price":1286.39},{"date":"1397/12/16 14:00","price":1285.95},{"date":"1397/12/16 14:30","price":1286.08}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398