پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
56.12
بیشترین: 
56.97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.58
زمان: 
12/16 23:08
قیمت نفت سبک امروز 16 اسفند 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 16 اسفند 1397 , 56.58 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 00:08","price":56.17},{"date":"1397/12/16 01:08","price":56.25},{"date":"1397/12/16 01:32","price":56.17},{"date":"1397/12/16 02:08","price":56.19},{"date":"1397/12/16 03:08","price":56.12},{"date":"1397/12/16 03:32","price":56.15},{"date":"1397/12/16 04:32","price":56.13},{"date":"1397/12/16 05:08","price":56.22},{"date":"1397/12/16 05:32","price":56.3},{"date":"1397/12/16 06:08","price":56.41},{"date":"1397/12/16 06:32","price":56.38},{"date":"1397/12/16 07:08","price":56.43},{"date":"1397/12/16 07:32","price":56.38},{"date":"1397/12/16 09:08","price":56.37},{"date":"1397/12/16 09:32","price":56.33},{"date":"1397/12/16 10:08","price":56.27},{"date":"1397/12/16 10:32","price":56.26},{"date":"1397/12/16 11:08","price":56.23},{"date":"1397/12/16 12:08","price":56.27},{"date":"1397/12/16 12:32","price":56.42},{"date":"1397/12/16 13:08","price":56.55},{"date":"1397/12/16 13:32","price":56.63},{"date":"1397/12/16 14:08","price":56.61},{"date":"1397/12/16 14:32","price":56.65},{"date":"1397/12/16 15:08","price":56.7},{"date":"1397/12/16 15:32","price":56.86},{"date":"1397/12/16 16:08","price":56.85},{"date":"1397/12/16 16:32","price":56.87},{"date":"1397/12/16 17:08","price":56.97},{"date":"1397/12/16 17:32","price":56.73},{"date":"1397/12/16 18:08","price":56.63},{"date":"1397/12/16 18:32","price":56.37},{"date":"1397/12/16 19:08","price":56.52},{"date":"1397/12/16 19:32","price":56.69},{"date":"1397/12/16 20:08","price":56.42},{"date":"1397/12/16 20:32","price":56.68},{"date":"1397/12/16 21:08","price":56.59},{"date":"1397/12/16 21:32","price":56.73},{"date":"1397/12/16 22:08","price":56.63},{"date":"1397/12/16 22:32","price":56.66},{"date":"1397/12/16 23:08","price":56.58}
بروزرسانی در تاریخ 03 تیر 1398