کمترین: 
64.98
بیشترین: 
64.98
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.98
زمان: 
12/15 17:08
قیمت نفت اوپک امروز 15 اسفند 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 15 اسفند 1397 , 64.98 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 17:08","price":64.98}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398