کمترین: 
13100
بیشترین: 
13190
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13100
زمان: 
12/15 14:41
قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز 15 اسفند 1397
قیمت دلار هرات در بازار تهراندر تاریخ 15 اسفند 1397 , 13100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 12:21","price":13190},{"date":"1397/12/15 14:41","price":13100}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398