کمترین: 
3650
بیشترین: 
3680
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3650
زمان: 
12/15 14:41
قیمت درهم امارات در بازار تهران امروز 15 اسفند 1397
قیمت درهم امارات در بازار تهراندر تاریخ 15 اسفند 1397 , 3650 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 12:21","price":3680},{"date":"1397/12/15 14:41","price":3650}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398