کمترین: 
2455000
بیشترین: 
2605000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2455000
زمان: 
12/15 16:36
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 15 اسفند 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 15 اسفند 1397 , 2455000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 11:30","price":2525000},{"date":"1397/12/15 12:36","price":2605000},{"date":"1397/12/15 16:06","price":2505000},{"date":"1397/12/15 16:36","price":2455000}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398