کمترین: 
2449000
بیشترین: 
2599000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2449000
زمان: 
12/15 16:36
قیمت نیم سکه امروز 15 اسفند 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 15 اسفند 1397 , 2449000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 11:30","price":2519000},{"date":"1397/12/15 12:36","price":2599000},{"date":"1397/12/15 16:06","price":2499000},{"date":"1397/12/15 16:36","price":2449000}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398