کمترین: 
26
بیشترین: 
26
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26
زمان: 
12/15 11:20
قیمت لیر سوریه امروز 15 اسفند 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 15 اسفند 1397 , 26 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 11:20","price":26}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398