کمترین: 
11
بیشترین: 
11
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11
زمان: 
12/15 11:20
قیمت دینار عراق امروز 15 اسفند 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 15 اسفند 1397 , 11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 11:20","price":11}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399