کمترین: 
4866
بیشترین: 
4931
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4873
زمان: 
12/15 19:20
قیمت لاری گرجستان امروز 15 اسفند 1397
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 15 اسفند 1397 , 4873 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 11:20","price":4929},{"date":"1397/12/15 11:30","price":4927},{"date":"1397/12/15 11:40","price":4926},{"date":"1397/12/15 11:50","price":4930},{"date":"1397/12/15 12:10","price":4927},{"date":"1397/12/15 12:20","price":4930},{"date":"1397/12/15 12:30","price":4931},{"date":"1397/12/15 12:50","price":4928},{"date":"1397/12/15 13:10","price":4930},{"date":"1397/12/15 13:20","price":4931},{"date":"1397/12/15 13:30","price":4927},{"date":"1397/12/15 13:40","price":4928},{"date":"1397/12/15 13:50","price":4930},{"date":"1397/12/15 14:00","price":4926},{"date":"1397/12/15 14:10","price":4931},{"date":"1397/12/15 14:20","price":4924},{"date":"1397/12/15 14:50","price":4921},{"date":"1397/12/15 15:10","price":4924},{"date":"1397/12/15 15:20","price":4917},{"date":"1397/12/15 15:30","price":4915},{"date":"1397/12/15 15:40","price":4876},{"date":"1397/12/15 15:50","price":4879},{"date":"1397/12/15 16:00","price":4874},{"date":"1397/12/15 16:10","price":4879},{"date":"1397/12/15 16:20","price":4871},{"date":"1397/12/15 16:50","price":4869},{"date":"1397/12/15 17:00","price":4870},{"date":"1397/12/15 17:10","price":4871},{"date":"1397/12/15 17:20","price":4872},{"date":"1397/12/15 17:50","price":4871},{"date":"1397/12/15 18:00","price":4873},{"date":"1397/12/15 18:20","price":4869},{"date":"1397/12/15 18:30","price":4872},{"date":"1397/12/15 18:40","price":4867},{"date":"1397/12/15 18:50","price":4866},{"date":"1397/12/15 19:00","price":4872},{"date":"1397/12/15 19:20","price":4873}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398