پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
43175
بیشترین: 
43573
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
43237
زمان: 
12/15 19:20
قیمت دینار کویت امروز 15 اسفند 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 15 اسفند 1397 , 43237 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 11:20","price":43550},{"date":"1397/12/15 11:30","price":43537},{"date":"1397/12/15 11:40","price":43531},{"date":"1397/12/15 11:50","price":43567},{"date":"1397/12/15 12:10","price":43534},{"date":"1397/12/15 12:20","price":43567},{"date":"1397/12/15 12:30","price":43570},{"date":"1397/12/15 12:50","price":43540},{"date":"1397/12/15 13:00","price":43544},{"date":"1397/12/15 13:10","price":43563},{"date":"1397/12/15 13:20","price":43573},{"date":"1397/12/15 13:30","price":43534},{"date":"1397/12/15 13:40","price":43544},{"date":"1397/12/15 13:50","price":43567},{"date":"1397/12/15 14:00","price":43524},{"date":"1397/12/15 14:10","price":43570},{"date":"1397/12/15 14:20","price":43573},{"date":"1397/12/15 14:30","price":43570},{"date":"1397/12/15 14:50","price":43550},{"date":"1397/12/15 15:00","price":43544},{"date":"1397/12/15 15:10","price":43573},{"date":"1397/12/15 15:30","price":43563},{"date":"1397/12/15 15:40","price":43212},{"date":"1397/12/15 15:50","price":43238},{"date":"1397/12/15 16:00","price":43199},{"date":"1397/12/15 16:10","price":43238},{"date":"1397/12/15 16:20","price":43231},{"date":"1397/12/15 16:50","price":43215},{"date":"1397/12/15 17:00","price":43222},{"date":"1397/12/15 17:10","price":43231},{"date":"1397/12/15 17:20","price":43245},{"date":"1397/12/15 17:50","price":43231},{"date":"1397/12/15 18:00","price":43248},{"date":"1397/12/15 18:20","price":43218},{"date":"1397/12/15 18:30","price":43245},{"date":"1397/12/15 18:40","price":43202},{"date":"1397/12/15 18:50","price":43175},{"date":"1397/12/15 19:00","price":43230},{"date":"1397/12/15 19:20","price":43237}
بروزرسانی در تاریخ 29 خرداد 1398