کمترین: 
176
بیشترین: 
177
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
176
زمان: 
12/15 15:40
قیمت افغانی امروز 15 اسفند 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 15 اسفند 1397 , 176 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 11:20","price":177},{"date":"1397/12/15 15:40","price":176}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398