پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
13081
بیشترین: 
13198
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13110
زمان: 
12/15 19:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 15 اسفند 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 15 اسفند 1397 , 13110 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 11:20","price":13186},{"date":"1397/12/15 11:30","price":13184},{"date":"1397/12/15 11:40","price":13180},{"date":"1397/12/15 11:50","price":13191},{"date":"1397/12/15 12:00","price":13192},{"date":"1397/12/15 12:10","price":13182},{"date":"1397/12/15 12:20","price":13195},{"date":"1397/12/15 12:30","price":13197},{"date":"1397/12/15 12:50","price":13181},{"date":"1397/12/15 13:00","price":13184},{"date":"1397/12/15 13:10","price":13191},{"date":"1397/12/15 13:20","price":13195},{"date":"1397/12/15 13:30","price":13181},{"date":"1397/12/15 13:40","price":13184},{"date":"1397/12/15 13:50","price":13188},{"date":"1397/12/15 14:00","price":13174},{"date":"1397/12/15 14:10","price":13190},{"date":"1397/12/15 14:20","price":13191},{"date":"1397/12/15 14:30","price":13180},{"date":"1397/12/15 14:50","price":13186},{"date":"1397/12/15 15:00","price":13188},{"date":"1397/12/15 15:10","price":13198},{"date":"1397/12/15 15:30","price":13192},{"date":"1397/12/15 15:40","price":13082},{"date":"1397/12/15 15:50","price":13093},{"date":"1397/12/15 16:00","price":13081},{"date":"1397/12/15 16:10","price":13093},{"date":"1397/12/15 16:20","price":13091},{"date":"1397/12/15 16:30","price":13092},{"date":"1397/12/15 16:50","price":13088},{"date":"1397/12/15 17:00","price":13091},{"date":"1397/12/15 17:10","price":13087},{"date":"1397/12/15 17:20","price":13088},{"date":"1397/12/15 17:30","price":13093},{"date":"1397/12/15 17:40","price":13088},{"date":"1397/12/15 17:50","price":13092},{"date":"1397/12/15 18:00","price":13099},{"date":"1397/12/15 18:10","price":13102},{"date":"1397/12/15 18:20","price":13096},{"date":"1397/12/15 18:30","price":13102},{"date":"1397/12/15 18:40","price":13092},{"date":"1397/12/15 18:50","price":13095},{"date":"1397/12/15 19:00","price":13109},{"date":"1397/12/15 19:10","price":13101},{"date":"1397/12/15 19:20","price":13110}
بروزرسانی در تاریخ 03 تیر 1398