پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
9238
بیشترین: 
9330
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9247
زمان: 
12/15 19:20
قیمت دلار استرالیا امروز 15 اسفند 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 15 اسفند 1397 , 9247 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 11:20","price":9316},{"date":"1397/12/15 11:30","price":9320},{"date":"1397/12/15 11:40","price":9311},{"date":"1397/12/15 11:50","price":9324},{"date":"1397/12/15 12:00","price":9330},{"date":"1397/12/15 12:10","price":9317},{"date":"1397/12/15 12:20","price":9321},{"date":"1397/12/15 12:30","price":9327},{"date":"1397/12/15 12:50","price":9306},{"date":"1397/12/15 13:00","price":9308},{"date":"1397/12/15 13:10","price":9312},{"date":"1397/12/15 13:20","price":9317},{"date":"1397/12/15 13:30","price":9309},{"date":"1397/12/15 13:40","price":9317},{"date":"1397/12/15 13:50","price":9320},{"date":"1397/12/15 14:00","price":9313},{"date":"1397/12/15 14:10","price":9324},{"date":"1397/12/15 14:20","price":9317},{"date":"1397/12/15 14:30","price":9307},{"date":"1397/12/15 14:50","price":9316},{"date":"1397/12/15 15:00","price":9313},{"date":"1397/12/15 15:10","price":9320},{"date":"1397/12/15 15:20","price":9314},{"date":"1397/12/15 15:30","price":9315},{"date":"1397/12/15 15:40","price":9238},{"date":"1397/12/15 15:50","price":9245},{"date":"1397/12/15 16:00","price":9238},{"date":"1397/12/15 16:10","price":9247},{"date":"1397/12/15 16:20","price":9245},{"date":"1397/12/15 16:30","price":9252},{"date":"1397/12/15 16:50","price":9250},{"date":"1397/12/15 17:00","price":9253},{"date":"1397/12/15 17:10","price":9244},{"date":"1397/12/15 17:20","price":9257},{"date":"1397/12/15 17:40","price":9253},{"date":"1397/12/15 18:00","price":9261},{"date":"1397/12/15 18:10","price":9265},{"date":"1397/12/15 18:20","price":9261},{"date":"1397/12/15 18:30","price":9260},{"date":"1397/12/15 18:40","price":9247},{"date":"1397/12/15 18:50","price":9243},{"date":"1397/12/15 19:00","price":9252},{"date":"1397/12/15 19:10","price":9242},{"date":"1397/12/15 19:20","price":9247}
بروزرسانی در تاریخ 29 خرداد 1398