پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
9781
بیشترین: 
9925
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9782
زمان: 
12/15 19:20
قیمت دلار کانادا امروز 15 اسفند 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 15 اسفند 1397 , 9782 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 11:20","price":9916},{"date":"1397/12/15 11:30","price":9915},{"date":"1397/12/15 11:40","price":9910},{"date":"1397/12/15 11:50","price":9923},{"date":"1397/12/15 12:10","price":9914},{"date":"1397/12/15 12:20","price":9921},{"date":"1397/12/15 12:30","price":9925},{"date":"1397/12/15 12:50","price":9909},{"date":"1397/12/15 13:00","price":9913},{"date":"1397/12/15 13:10","price":9914},{"date":"1397/12/15 13:20","price":9916},{"date":"1397/12/15 13:30","price":9906},{"date":"1397/12/15 13:40","price":9907},{"date":"1397/12/15 13:50","price":9909},{"date":"1397/12/15 14:00","price":9900},{"date":"1397/12/15 14:10","price":9909},{"date":"1397/12/15 14:20","price":9908},{"date":"1397/12/15 14:30","price":9901},{"date":"1397/12/15 14:50","price":9902},{"date":"1397/12/15 15:00","price":9903},{"date":"1397/12/15 15:10","price":9915},{"date":"1397/12/15 15:20","price":9911},{"date":"1397/12/15 15:30","price":9910},{"date":"1397/12/15 15:40","price":9830},{"date":"1397/12/15 15:50","price":9835},{"date":"1397/12/15 16:00","price":9827},{"date":"1397/12/15 16:10","price":9831},{"date":"1397/12/15 16:20","price":9824},{"date":"1397/12/15 16:30","price":9828},{"date":"1397/12/15 16:50","price":9825},{"date":"1397/12/15 17:00","price":9833},{"date":"1397/12/15 17:10","price":9830},{"date":"1397/12/15 17:20","price":9832},{"date":"1397/12/15 17:30","price":9831},{"date":"1397/12/15 17:40","price":9829},{"date":"1397/12/15 17:50","price":9824},{"date":"1397/12/15 18:00","price":9842},{"date":"1397/12/15 18:10","price":9838},{"date":"1397/12/15 18:20","price":9829},{"date":"1397/12/15 18:30","price":9831},{"date":"1397/12/15 18:40","price":9817},{"date":"1397/12/15 18:50","price":9787},{"date":"1397/12/15 19:00","price":9797},{"date":"1397/12/15 19:10","price":9781},{"date":"1397/12/15 19:20","price":9782}
بروزرسانی در تاریخ 29 خرداد 1398