پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
11752
بیشترین: 
11863
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11773
زمان: 
12/15 19:20
قیمت ین ژاپن امروز 15 اسفند 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 15 اسفند 1397 , 11773 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 11:20","price":11862},{"date":"1397/12/15 11:30","price":11858},{"date":"1397/12/15 11:40","price":11857},{"date":"1397/12/15 11:50","price":11853},{"date":"1397/12/15 12:10","price":11862},{"date":"1397/12/15 12:20","price":11863},{"date":"1397/12/15 12:30","price":11851},{"date":"1397/12/15 12:50","price":11853},{"date":"1397/12/15 13:10","price":11861},{"date":"1397/12/15 13:20","price":11839},{"date":"1397/12/15 13:30","price":11862},{"date":"1397/12/15 14:10","price":11861},{"date":"1397/12/15 14:20","price":11851},{"date":"1397/12/15 14:30","price":11853},{"date":"1397/12/15 14:50","price":11843},{"date":"1397/12/15 15:00","price":11862},{"date":"1397/12/15 15:10","price":11863},{"date":"1397/12/15 15:20","price":11852},{"date":"1397/12/15 15:30","price":11846},{"date":"1397/12/15 15:40","price":11752},{"date":"1397/12/15 15:50","price":11763},{"date":"1397/12/15 16:00","price":11761},{"date":"1397/12/15 16:10","price":11759},{"date":"1397/12/15 16:20","price":11766},{"date":"1397/12/15 16:30","price":11773},{"date":"1397/12/15 17:00","price":11768},{"date":"1397/12/15 17:10","price":11770},{"date":"1397/12/15 17:20","price":11772},{"date":"1397/12/15 17:30","price":11765},{"date":"1397/12/15 17:40","price":11775},{"date":"1397/12/15 17:50","price":11764},{"date":"1397/12/15 18:00","price":11760},{"date":"1397/12/15 18:10","price":11767},{"date":"1397/12/15 18:30","price":11758},{"date":"1397/12/15 18:50","price":11765},{"date":"1397/12/15 19:00","price":11759},{"date":"1397/12/15 19:10","price":11768},{"date":"1397/12/15 19:20","price":11773}
بروزرسانی در تاریخ 04 تیر 1398