کمترین: 
1959
بیشترین: 
1976
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1960
زمان: 
12/15 19:00
قیمت یوان چین امروز 15 اسفند 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 15 اسفند 1397 , 1960 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 11:20","price":1973},{"date":"1397/12/15 11:50","price":1975},{"date":"1397/12/15 12:00","price":1976},{"date":"1397/12/15 12:10","price":1973},{"date":"1397/12/15 12:20","price":1975},{"date":"1397/12/15 12:30","price":1976},{"date":"1397/12/15 12:50","price":1975},{"date":"1397/12/15 13:10","price":1976},{"date":"1397/12/15 13:30","price":1975},{"date":"1397/12/15 13:50","price":1976},{"date":"1397/12/15 14:00","price":1974},{"date":"1397/12/15 14:10","price":1976},{"date":"1397/12/15 14:50","price":1975},{"date":"1397/12/15 15:10","price":1976},{"date":"1397/12/15 15:40","price":1960},{"date":"1397/12/15 15:50","price":1961},{"date":"1397/12/15 16:00","price":1959},{"date":"1397/12/15 16:10","price":1961},{"date":"1397/12/15 16:50","price":1960},{"date":"1397/12/15 17:10","price":1961},{"date":"1397/12/15 17:20","price":1960},{"date":"1397/12/15 18:10","price":1962},{"date":"1397/12/15 18:20","price":1960},{"date":"1397/12/15 18:30","price":1961},{"date":"1397/12/15 18:40","price":1960},{"date":"1397/12/15 18:50","price":1959},{"date":"1397/12/15 19:00","price":1960}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398