کمترین: 
3578
بیشترین: 
3609
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3583
زمان: 
12/15 19:20
قیمت درهم امارات امروز 15 اسفند 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 15 اسفند 1397 , 3583 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 11:20","price":3607},{"date":"1397/12/15 11:30","price":3606},{"date":"1397/12/15 11:50","price":3609},{"date":"1397/12/15 12:10","price":3606},{"date":"1397/12/15 12:20","price":3609},{"date":"1397/12/15 12:50","price":3607},{"date":"1397/12/15 13:10","price":3609},{"date":"1397/12/15 13:30","price":3606},{"date":"1397/12/15 13:40","price":3607},{"date":"1397/12/15 13:50","price":3609},{"date":"1397/12/15 14:00","price":3605},{"date":"1397/12/15 14:10","price":3609},{"date":"1397/12/15 14:50","price":3607},{"date":"1397/12/15 15:10","price":3609},{"date":"1397/12/15 15:40","price":3579},{"date":"1397/12/15 15:50","price":3582},{"date":"1397/12/15 16:00","price":3578},{"date":"1397/12/15 16:10","price":3582},{"date":"1397/12/15 16:20","price":3581},{"date":"1397/12/15 16:50","price":3580},{"date":"1397/12/15 17:10","price":3581},{"date":"1397/12/15 17:20","price":3582},{"date":"1397/12/15 17:50","price":3581},{"date":"1397/12/15 18:00","price":3582},{"date":"1397/12/15 18:20","price":3580},{"date":"1397/12/15 18:30","price":3582},{"date":"1397/12/15 18:40","price":3579},{"date":"1397/12/15 18:50","price":3578},{"date":"1397/12/15 19:00","price":3582},{"date":"1397/12/15 19:20","price":3583}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398