پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
17269
بیشترین: 
17432
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17329
زمان: 
12/15 19:20
قیمت پوند امروز 15 اسفند 1397
قیمت پونددر تاریخ 15 اسفند 1397 , 17329 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 11:20","price":17400},{"date":"1397/12/15 11:30","price":17413},{"date":"1397/12/15 11:40","price":17403},{"date":"1397/12/15 11:50","price":17413},{"date":"1397/12/15 12:10","price":17411},{"date":"1397/12/15 12:20","price":17429},{"date":"1397/12/15 12:30","price":17432},{"date":"1397/12/15 12:50","price":17420},{"date":"1397/12/15 13:00","price":17416},{"date":"1397/12/15 13:10","price":17422},{"date":"1397/12/15 13:20","price":17428},{"date":"1397/12/15 13:30","price":17409},{"date":"1397/12/15 13:40","price":17421},{"date":"1397/12/15 13:50","price":17416},{"date":"1397/12/15 14:00","price":17397},{"date":"1397/12/15 14:10","price":17405},{"date":"1397/12/15 14:20","price":17414},{"date":"1397/12/15 14:30","price":17392},{"date":"1397/12/15 14:50","price":17415},{"date":"1397/12/15 15:00","price":17412},{"date":"1397/12/15 15:10","price":17426},{"date":"1397/12/15 15:20","price":17422},{"date":"1397/12/15 15:30","price":17418},{"date":"1397/12/15 15:40","price":17282},{"date":"1397/12/15 15:50","price":17286},{"date":"1397/12/15 16:00","price":17269},{"date":"1397/12/15 16:10","price":17274},{"date":"1397/12/15 16:20","price":17280},{"date":"1397/12/15 16:30","price":17282},{"date":"1397/12/15 16:50","price":17295},{"date":"1397/12/15 17:00","price":17308},{"date":"1397/12/15 17:10","price":17283},{"date":"1397/12/15 17:20","price":17298},{"date":"1397/12/15 17:30","price":17290},{"date":"1397/12/15 17:40","price":17284},{"date":"1397/12/15 17:50","price":17275},{"date":"1397/12/15 18:00","price":17307},{"date":"1397/12/15 18:20","price":17296},{"date":"1397/12/15 18:30","price":17291},{"date":"1397/12/15 18:40","price":17286},{"date":"1397/12/15 18:50","price":17303},{"date":"1397/12/15 19:00","price":17317},{"date":"1397/12/15 19:10","price":17327},{"date":"1397/12/15 19:20","price":17329}
بروزرسانی در تاریخ 04 تیر 1398