پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1779000
بیشترین: 
1856000
قیمت تقلبی: 
1790000
زمان: 
12/15 19:10
قیمت آبشده بنکداری امروز 15 اسفند 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 15 اسفند 1397 , 1790000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 11:10","price":1830000},{"date":"1397/12/15 11:15","price":1831000},{"date":"1397/12/15 11:20","price":1840000},{"date":"1397/12/15 11:25","price":1846000},{"date":"1397/12/15 11:30","price":1851000},{"date":"1397/12/15 11:35","price":1856000},{"date":"1397/12/15 11:40","price":1855000},{"date":"1397/12/15 11:45","price":1853000},{"date":"1397/12/15 11:50","price":1844000},{"date":"1397/12/15 11:55","price":1838000},{"date":"1397/12/15 12:00","price":1826000},{"date":"1397/12/15 12:05","price":1833000},{"date":"1397/12/15 12:10","price":1838000},{"date":"1397/12/15 12:40","price":1834000},{"date":"1397/12/15 12:45","price":1833000},{"date":"1397/12/15 12:50","price":1830000},{"date":"1397/12/15 12:55","price":1824000},{"date":"1397/12/15 13:00","price":1820000},{"date":"1397/12/15 13:05","price":1819000},{"date":"1397/12/15 13:15","price":1817000},{"date":"1397/12/15 13:25","price":1818000},{"date":"1397/12/15 13:30","price":1821000},{"date":"1397/12/15 13:55","price":1807000},{"date":"1397/12/15 15:15","price":1790000},{"date":"1397/12/15 15:20","price":1791000},{"date":"1397/12/15 15:25","price":1798000},{"date":"1397/12/15 15:30","price":1801000},{"date":"1397/12/15 15:40","price":1811000},{"date":"1397/12/15 15:45","price":1796000},{"date":"1397/12/15 15:55","price":1794000},{"date":"1397/12/15 16:00","price":1793000},{"date":"1397/12/15 16:05","price":1792000},{"date":"1397/12/15 16:15","price":1790000},{"date":"1397/12/15 16:20","price":1788000},{"date":"1397/12/15 16:25","price":1779000},{"date":"1397/12/15 16:30","price":1784000},{"date":"1397/12/15 16:40","price":1782000},{"date":"1397/12/15 16:45","price":1779000},{"date":"1397/12/15 18:15","price":1792000},{"date":"1397/12/15 18:25","price":1796000},{"date":"1397/12/15 18:40","price":1795000},{"date":"1397/12/15 19:00","price":1793000},{"date":"1397/12/15 19:10","price":1790000}
بروزرسانی در تاریخ 27 تیر 1398