پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1778000
بیشترین: 
1855000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1789000
زمان: 
12/15 19:10
قیمت آبشده نقدی امروز 15 اسفند 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 15 اسفند 1397 , 1789000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 11:10","price":1829000},{"date":"1397/12/15 11:15","price":1830000},{"date":"1397/12/15 11:20","price":1839000},{"date":"1397/12/15 11:25","price":1845000},{"date":"1397/12/15 11:30","price":1850000},{"date":"1397/12/15 11:35","price":1855000},{"date":"1397/12/15 11:40","price":1854000},{"date":"1397/12/15 11:45","price":1852000},{"date":"1397/12/15 11:50","price":1843000},{"date":"1397/12/15 11:55","price":1837000},{"date":"1397/12/15 12:00","price":1825000},{"date":"1397/12/15 12:05","price":1832000},{"date":"1397/12/15 12:10","price":1837000},{"date":"1397/12/15 12:40","price":1833000},{"date":"1397/12/15 12:45","price":1832000},{"date":"1397/12/15 12:50","price":1829000},{"date":"1397/12/15 12:55","price":1823000},{"date":"1397/12/15 13:00","price":1819000},{"date":"1397/12/15 13:05","price":1818000},{"date":"1397/12/15 13:15","price":1816000},{"date":"1397/12/15 13:25","price":1817000},{"date":"1397/12/15 13:30","price":1820000},{"date":"1397/12/15 13:55","price":1806000},{"date":"1397/12/15 15:15","price":1789000},{"date":"1397/12/15 15:20","price":1790000},{"date":"1397/12/15 15:25","price":1797000},{"date":"1397/12/15 15:30","price":1800000},{"date":"1397/12/15 15:40","price":1810000},{"date":"1397/12/15 15:45","price":1795000},{"date":"1397/12/15 15:55","price":1793000},{"date":"1397/12/15 16:00","price":1792000},{"date":"1397/12/15 16:05","price":1791000},{"date":"1397/12/15 16:15","price":1789000},{"date":"1397/12/15 16:20","price":1787000},{"date":"1397/12/15 16:25","price":1778000},{"date":"1397/12/15 16:30","price":1783000},{"date":"1397/12/15 16:40","price":1781000},{"date":"1397/12/15 16:45","price":1778000},{"date":"1397/12/15 18:15","price":1791000},{"date":"1397/12/15 18:25","price":1795000},{"date":"1397/12/15 18:40","price":1794000},{"date":"1397/12/15 19:00","price":1792000},{"date":"1397/12/15 19:10","price":1789000}
بروزرسانی در تاریخ 04 تیر 1398