کمترین: 
4396000
بیشترین: 
4446000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4396000
زمان: 
12/15 16:36
قیمت سکه بهار آزادی امروز 15 اسفند 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 15 اسفند 1397 , 4396000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 11:06","price":4396000},{"date":"1397/12/15 12:36","price":4446000},{"date":"1397/12/15 16:36","price":4396000}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398