کمترین: 
1027.2
بیشترین: 
1027.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1027.2
زمان: 
12/15 10:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 15 اسفند 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 15 اسفند 1397 , 1027.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 10:20","price":1027.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398